Samhällsvetenskaps-
programmet

Samhället och människan, utmaningar och lösningar

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är viktiga moment.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en mycket bred utbildning som kan leda dig vidare mot yrken som till exempel advokat, journalist, ekonom, lärare, bibliotekarie, psykolog, socionom, copywriter eller sjuksköterska.

Ämnen du läser på samhällsvetenskapsprogrammet

Gemensamma ämnen
Engelska 5 (100p)
Engelska 6 (100p)
Engelska 7 (100p)

Filosofi 1 (50p)

Geografi 1 (100p)

Historia1b (100p)
Historia 2a (100p)

Idrott och hälsa 1 (100p)

Internationell ekonomi (100p)

Matematik 1b (100p)
Matematik 2b (100p)
Matematik 3b (100p)

Moderna språk 3 (100p)
Moderna språk 4 (100p)

Naturkunskap 1 (100p)

Psykologi 1 (50p)

Religionskunskap 1 (50p)
Religionskunskap 2 (50p)

Samhällskunskap 1 (100p)
Samhällskunskap 2 (100p)
Samhällskunskap 3 (100p)

Svenska 1 (100p)
Svenska 2 (100p)
Svenska 3 (100p)

Gymnasiearbete (100p)
Individuella val
Design
Estetisk kommunikation
Formgivning (silversmide)
Information och kommunikation
Körsång
Scenisk gestaltning

Idrott och hälsa 2
Mental träning

Internationella relationer

Matematik 4
Matematik 5

Moderna språk 5 (tyska, spanska, franska)
Moderna språk 6 (tyska, spanska, franska)