Har du frågor om vår skola? Kontakta:

Expeditionen: info@enskildagymnasiet.se
Rektor: rektor@enskildagymnasiet.se
Biträdande rektor: rebecca.aineskog@enskildagymnasiet.se
Studievägledare: anne.slotte@enskildagymnasiet.se