Kärlek som grund

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. Skolan grundades 1913 och drivs sedan 1976 av föräldrar genom den ideella Föreningen Enskilda Gymnasiet.

Enskilda gymnasiet är en liten skola, vilket skapar trygghet och gemenskap. Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra. Här får du vänner för livet. 

Enskilda Gymnasiets utbildning är avgiftsfri.
Enskilda Gymnasiet drivs inte i vinstsyfte.

Ordning som stöd

Enskilda Gymnasiet är en skola med tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål.

På Enskilda Gymnasiet värnar vi om en hel skoldag med lärarledda lektioner. Undervisningstiden är viktig och vi ställer höga krav på närvaro. Våra kunniga lärare har en central roll i undervisningen och vägleder eleverna till fördjupade kunskaper.

Enskilda gymnasiets elever är ambitiösa. De deltar aktivt i lärandet och tar ansvar för sina studier. 

Framsteg som mål

Enskilda Gymnasiet strävar efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet.

Vi tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad och går på teater och utställningar. Till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa.
 
Vi vill ge en god grund till ett livslångt lärande, där kunskap kombineras med utvecklingen av sociala och kreativa förmågor. Vi vill ge våra elever bildning för livet.

ENSKILDA GYMNASIETS ORGANISATION

REKTOR

Pia Mörk Ahlberg
rektor@enskildagymnasiet.se

BITRÄDANDE REKTOR - HÖGSTADIET

Johanna Meilink Friberg
johanna.meilinkfriberg@enskildagymnasiet.se

BITRÄDANDE REKTOR - GYMNASIET

Rebecca Aineskog
rebecca.aineskog@enskildagymnasiet.se

LÄRARREPRESENTANTER I STYRELSEN

Anders Florén
Erik Kjellman

ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Leendert Venema
leendert.venema@enskildagymnasiet.se
STYRELSELEDAMÖTER

Patrik Bjärred Andersson
Clara Block Hane
Joakim Lidfeldt     
Ingela Netz    
Erika Åslund    
       
              

VALBEREDNING

Sara Alsén
Sara Haasmark
Marie Höft
Mikael Norr


REVISORER

Eva Reman
Christina Kallin Sharpe

Föreningen EGs vänner

Föreningen EG:s vänner bildades våren 2013 och har till främsta uppgift att stötta Enskilda Gymnasiets skola ekonomiskt, för att vidmakthålla den höga trivseln i skolan och den höga nivån på skolverksamheten.

Har ni frågor eller vill hjälpa till, kontakta:
vanforeningenenskildagymnasiet@gmail.com

Donationer & bidrag

Enskilda Gymnasiet tar emot donationer och bidrag på:

Bankgiro 922-5087