läsårsdatum

Läsårsdatum

Enskilda Gymnasiets
läsårsdatum 2020-2021

Aktivitet/händelse Datum
Skolavslutning åk 9 9 juni
Skolavslutning åk 7 och åk 8 10 juni
Skolavslutning gymnasiet 11 juni
Upprop åk 7 och åk 1 18 augusti
Skolstart övriga klasser 19 augusti