läsårsdatum

Läsårsdatum

Enskilda Gymnasiets
läsårsdatum 2021-2022

Aktivitet/händelse Datum
Utspring 1 juni
Skolavslutning 9 juni
Upprop årskurs 7 17 augusti kl. 9.00
Upprop årskurs 1 17 augusti kl.10.00
Upprop årskurs 8 och 9  18 augusti kl. 9.00
Upprop årskurs 2 och 3  18 augusti kl. 10.00
Skolavslutning 9 juni