Jobba hos oss

Jobba hos oss

Arbeta på Enskilda Gymnasiet

Nedan hittar du mer information.

Kärlek som grund  |  Ordning som stöd  |  Framsteg som mål

Kärlek som grund
Ordning som stöd
Framsteg som mål

Vill du arbeta hos oss på Enskilda Gymnasiet?

Enskilda Gymnasiet välkomnar nya medarbetare som vill arbeta på en skola som fokuserar på några få principer – kunniga lärare som tydligt leder undervisningen; ambitiösa elever som aktivt deltar i lärandet; arbetsro; god gemenskap, ett tillitsfullt klimat och högt satta mål.

I undervisningen tror vi på att läraren ska fortsätta ha en central roll och vägleda eleverna till fördjupade kunskaper. Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till det gymnasium man önskar och till de bästa universiteten i världen. Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål.

Lediga tjänster hittar du på Arbetsförmedlingen via länken nedan: