Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. (Skolverket)

Länktips

Formulera frågeställning - Tips från Malmö Högskola om hur man kan utforma en bra frågeställning.

Hugos lathund - Guide till formalian för gymnasiearbetet, dvs. regler kring disposition, skrivande, referenser och källförteckning.

Språkhjälpen - Webbsida med många tips för den som behöver skriva vetenskapligt.
Forskning.se - En webbsida som samlar och publicerar forskningsinformation. Samarbetar med Sveriges universitet och högskolor.


Refero Antiplagieringsguiden - En samling övningar för att använda källor på ett korrekt sätt. Skapad av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Upphovsrätt - Bibliotekets sida om upphovsrätt, och om hur man kan använda Creative Commons.
Guide till sökteknik - Umeå universitetsbibliotek har gjort en handledning i hur man söker i databaser med hjälp av olika kommandon.