Grundskola - årskurs 7-9

Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning. Hos oss börjar lektionen i tid. Lärare och elever kommer väl förberedda och i klassrummet råder studiero.

Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning uppnår vi kunskapsmålen lättare.
Vi förbereder eleven för gymnasiet. Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst. Våra lärare vet vad som väntar på gymnasiet och lägger grunden för en naturlig övergång.

På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet och hel skoldag med lärarledda lektioner. Våra undervisningstimmar är viktiga, och vi ställer höga krav på närvaro. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att kunna se den enskilde eleven.
Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens kreativa sida har vi förutom bild, musik och slöjd även drama på schemat. 

Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skola. På vår skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang. 
Vi håller föräldrar och vårdnadshavare väl informerade. Genom SchoolSoft kan elever och föräldrar kontinuerligt följa planeringen i varje ämne, kontrollera närvaron och se resultat på inlämningsuppgifter och prov. 


Vi håller på traditioner. Enskilda Gymnasiet har en lång historia och ligger i en vacker byggnad från 1913 vid Tegnérlunden. Våra elever deltar i flera idrottsutbyten med andra skolor och varje jul och sommar samlas hela skolan och föräldrarna i kyrkan för att fira en stämningsfull avslutning.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola. 

Vi erbjuder undervisning från år 7 till och med år 9

Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning. Eftersom vi tycker att det är viktigt att skapa ett bra studieklimat, har vi tydliga ordningsregler. Hos oss börjar lektionen i tid. Lärare och elever kommer väl förberedda och i klassrummet råder studiero. Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning, uppnår vi kunskapsmålen lättare.
Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens kreativa sida har vi förutom bild, musik och slöjd även drama på schemat. 

Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skola. På vår skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang. 
Vi håller föräldrar och vårdnadshavare väl informerade. Tack vare Schoolsoft kan föräldern via nätet enkelt följa elevens närvaro, hemuppgifter och resultat. Genom Schoolsoft kan elev och föräldrar kontinuerligt följa planeringen i varje ämne, kontrollera närvaron och se resultat på inlämningsuppgifter och prov. Varje termin tar elev och förälder också emot skriftliga omdömen och träffar ämnesläraren för ett utvecklingssamtal.
Vi håller på traditioner. Enskilda Gymnasiet har en lång historia och ligger i en vacker byggnad från 1913 vid Tegnérlunden. Våra elever deltar i flera idrottsutbyten med andra skolor och varje jul och sommar samlas hela skolan och föräldrarna i kyrkan för att fira en stämningsfull avslutning.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola.