Databaser

En databas är en samling av information som är sökbar. Exempel på databaser som används i samhället är SPAR (personuppgifter) och brottsregistret. Man kan säga att de är en slags lexikon eller uppslagsverk som finns på en dator i stället för som en fysisk bok.

Databaser för utbildning kan handla om särskilda ämnen, som Landguiden i geografi, eller vara allmänna uppslagsverk som Nationalencyklopedin. 

När du använder skolans datorer blir du direktinloggad på de flesta av databaserna genom att klicka på länkarna nedan eller skriva in deras webbadresser i webbläsaren.


För inloggning hemifrån finns instruktioner på School Soft under rubriken "Biblioteket informerar". Tänk på att användaruppgifterna för inloggning hemifrån enbart är till för Enskilda Gymnasiets elever och personal.

Be gärna bibliotekarien om hjälp med att söka i databaserna!

Uppslagsverk alla ämnen

Nationalencyklopedin - Stort uppslagsverk på svenska

Encyclopaedia Britannica - Stort uppslagsverk på engelska

Tidningsartiklar och nyhetsarkiv

Artikelsök - välorganiserad artikeldatabas där många av artiklarna går att läsa genom att man klickar på länkar i databasen. När en artikel inte finns tillgänglig, kan man testa att kopiera artikelns titel och söka med den på nätet.

Databaser för särskilda ämnesområden

Landguiden - Geografi. Fakta om jordens alla länder och deras samhällsförhållanden, historia, konflikter, klimat, kultur, politik, och ekonomi.