Kärlek som grund | Ordning som stöd | Framsteg som mål

Glad sommar!

Har du frågor? Hör av dig till info@enskildagymnasiet.se

Vi bemöter varandra med vänlighet,
generositet och respekt. Vi gör vårt
bästa och bryr oss om varandra. 

Läsårsdatum 21/22

Upprop åk 7 och åk 1 - 18 augusti
Skolstart övriga klasser - 19 augusti
Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Med behöriga gymnasielärare, både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i världen.

Vi lägger stor vikt vid kulturen
och tar tillvara på vårt läge mitt
i Sveriges huvudstad.

KÄRLEK SOM GRUND
ORDNING SOM STÖD
FRAMSTEG SOM MÅL

Läsårsdatum 21/22Upprop åk 7 och åk 1 - 18 augusti
Skolstart övriga klasser - 19 augusti


Vi bemöter varandra
med vänlighet, generositet
och respekt. Vi gör vårt bästa
och bryr oss om varandra. 

Har du frågor, eller vill du besöka vår skola? Hör av dig till info@enskildagymnasiet.se

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Med behöriga gymnasielärare, både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i världen.

Kärlek som grund | Ordning som stöd | Framsteg som mål

Kärlek som grund | Ordning som stöd | Framsteg som mål

Har du frågor, eller vill du besöka vår skola? Hör av dig till info@enskildagymnasiet.se

Vi bemöter varandra
med vänlighet, generositet
och respekt. Vi gör vårt bästa
och bryr oss om varandra. 

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Med behöriga gymnasielärare, både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i världen.