Öppet hus och EG på Gymnasiemässan

Vi söker de elever som vill göra sitt bästa! Enskilda Gymnasiet är en skola med hög bildningsnivå som ger stimulans till goda prestationer i en miljö med god gemenskap.