organisation

Organisation

Enskilda Gymnasiets organisation

Ordförande

Leendert Venema 

leendert.venema@enskildagymnasiet.se


Tf. Rektor

Carina Hagström-Bergh

rektor@enskildagymnasiet.se

Skolintendent

Carina Tinghäll

carina.tinghall@enskildagymnasiet.se 

Ledamöter

  Johan Wallin
Beata Megyesi
Jannike Kohinoor
Eva Reman 
Gunilla Dyrhage 
Andreas Ossmark
Leendert Venema
Pia Barksenius
Thomas Rundlöf
Kerstin Malm
Carina Hagström-Berg

Lärarrepresentanter i styrelsen

Kerstin Malm
Thomas Rundlöf

Revisorer

Christina Kallin Sharpe
Karin Björling 

Valberedning

Claes-Magnus Åkesson
Dilsa Demirbag Sten
Cecilia Westerholm Beer