organisation

Organisation

Enskilda Gymnasiets organisation

Ordförande

Christer Mohlin 

christermohlin@telia.com

Rektor

Lena Birkmanis

Biträdande rektor

Johanna Rotebäck 

Ledamöter

Carl-Erik Lagercrantz 
Eva Mitteregger 
Eva Reman
Marita Loft 
Susanne Enger
Gunilla Dyrhage 
Susanne Isberg

Lärarrepresentanter i styrelsen

Rebecca Aineskog
Patrik Kaati

Revisorer

Christina Kallin Sharpe
Karin Björling 

Valberedning

Claes-Magnus Åkesson
Monica Sears
Cecilia Westerholm Beer