Hem | Om skolan | Grundskolan | Gymnasium NA | Gymnasium SA | Sök till EG | Kontakta oss | School profile

Idrott och hälsa A
 

- God kamratskap och samarbetsförmåga
- Personligt engagemang
- Ordning och stil

Denna anda har bland annat bidragit till de idrottsliga framgångar enskilda elever och skollag haft både på hemmaplan och vid de idrottsutbyten vi har med andra skolor. Vi hoppas att just DU kommer att bidra till att befästa denna goda EG-anda.

Ämnet idrott har ett brett hälsoperspektiv. Idrott/hälsa ger eleven ökad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande.
Syftet med ämnet idrott/hälsa är att eleven skall hitta olika sätt att bedriva en individuellt anpassad fysisk träning. Ämnet skall vidare utveckla elevens motoriska och fysiska förmåga och skapa en förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor.

Hälsa är en enhet som innehåller fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och som kan leda till högre livskvalitet. Eleven skall få fördjupade kunskaper om kost, motion och ergonomi samt drogers och dopingpreparats skadliga inverkan.
Ämnet idrott/hälsa är fostrande i den mening att varje elev ges möjlighet att träna på att organisera och leda en grupp i olika aktiviteter. Ämnet ger även eleven träning och insikt i begreppet "fair play". Skollag sätts upp i ett flertal idrotter.

På EG har vi förutom den ordinarie undervisningen i ämnet idrott även en omfattande skolidrottsverksamhet på frivillig basis. Verksamheten innefattar extraträning i såväl utomhus- som inomhusidrotter. Vad gäller bollsporterna finns återkommande klassturneringar. Under läsåret hinner vi även med att ha traditionsenliga idrottsutbyten med våra vänskolor. Vi tävlar i följande idrottsgrenar: fotboll, golf, friidrott, basketboll, volleyboll, innebandy, bandy på is, tennis, bordtennis och badminton. I dessa sporter förekommer även skolmästerskapstävlingar.

Idrott och hälsa A om 100p gäller för alla under åk 1 och 2. Idrott och hälsa B är en kurs inom det individuella valet under åk 3 och ger 50p.

Skol-IF: Skolidrottsföreningen på EG är synnerligen aktiv och har representanter i Skol-IFs styrelse från såväl grundskolan som gymnasiet. Vår omfattande skolidrottsverksamhet inkluderar interna klassturneringar i badminton, basketboll, fotboll, innebandy, volleyboll samt golf och pingistävlingar.

Idrott och hälsa
Kurskod:IDH1201
Poäng: 100p

 
Gemensamma ämnen
Biologi
Engelska
Fysik
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Matematik 4
Matematik 5
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Programstruktur Natur

Individuella val
Individuella val Natur-natur, sammanfattning och poäng
Moderna språk, steg 1-6
Moderna språk
Bild
Form och Design
Musik
Körsång
Solosång
Teater
Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering
Hälsa
Mental träning
Samhällskunskap
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Psykologi 1
Data
Programhantering

Sök till Gymnasiet
Sök till Gymnasiet

Enskilda Gymnasiet - Tegnérlunden 5 - 111 61 Stockholm - 08 411 20 60 - Epost: info@enskildagymnasiet.se