Hem | Om skolan | Grundskolan | Gymnasium NA | Gymnasium SA | Sök till EG | Kontakta oss | School profile

English - creative, spontaneous and a dynamic language

 

På Enskilda gymnasiet har vi höga ambitioner med vår engelskundervisning. Vi strävar efter att alla elever skall nå mycket goda färdigheter för att senare i livet kunna omsätta sin engelska under vidare studier såväl som i ett framgångsrikt yrkesliv.

Läsning är något som genomsyrar engelskundervisningen och vi erbjuder klassiker så väl som dagsaktuell kvalitetslitteratur från den engelskspråkiga världen. Vi anser att läsning av litteratur främjar språkets utveckling - och dig som individ.

Vi arbetar med elevaktiva arbetssätt och erbjuder stor variation i undervisningen och har fokus på att alla våra elever skall vara väl förberedda inför studier vid universitet och högskolor runt om i världen.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla skrivandet i samtliga kurser. Vår pedagogiska ledstjärna är variation och att hålla oss uppdaterade med engelskspråkig kultur runt om i världen. Internet är ett naturligt verktyg tillsammans med en levande institution där t ex tidningar är färskvara blandat med de gamla klassikerna som en kraftfull stomme. Vi arbetar i mindre, vid behov nivågrupperade, grupper. Vi är fyra lärare på tre klasser vilket innebär att du som elev får mer tid till hjälp och handledning samt mer tid till muntlig kommunikation. På så sätt utvecklas du snabbare språkmässigt.

 

 

 
Gemensamma ämnen
Biologi
Engelska
Fysik
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Matematik 4
Matematik 5
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Programstruktur Natur

Individuella val
Individuella val Natur-natur, sammanfattning och poäng
Moderna språk, steg 1-6
Moderna språk
Bild
Form och Design
Musik
Körsång
Solosång
Teater
Scenisk gestaltning 1
Scenisk gestaltning 2
Scenisk gestaltning 3
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering
Hälsa
Mental träning
Samhällskunskap
Internationell ekonomi
Internationella relationer
Psykologi 1
Data
Programhantering

Sök till Gymnasiet
Sök till Gymnasiet

Enskilda Gymnasiet - Tegnérlunden 5 - 111 61 Stockholm - 08 411 20 60 - Epost: info@enskildagymnasiet.se