Källkritik

Länkar om källhantering

Här hittar du länkar till webbsidor som hjälper dig att hantera källor på ett bra sätt.
Refero Antiplagieringsguiden - En samling övningar för att använda källor på ett korrekt sätt. Skapad av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. 
Språkhjälpen - Webbsida med många tips för den som behöver skriva vetenskapligt.

Lathund i källkritik på internet

Den här lathunden innehåller ett antal frågor man kan ställa sig för att värdera en webbsida.
(Källa Skolverket)

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet?
Är det en organisation?
Är det ett företag?
Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något?
För att presentera fakta?
För att propagera för en åsikt?
För att sälja något?
För att underhålla?
Hur ser webbsidan ut?

Hitta material och källor

Verkar texten seriös?
Fungerar länkarna?
Hänvisas det till källor?
Finns det något datum på sidan?

Hitta material och källor

Har du letat på andra ställen?
Har du letat i skolbiblioteket?
Har du jämfört med andra webbsidor?
Vilken var den bästa källan?

Upphovsrätt i korthet

Vad är upphovsrätt?

När någon skapat något, t.ex. en text, ett musikstycke, ett fotografi eller en teckning, blir verket automatiskt skyddat av upphovsrätten. Upphovsrätten är lagar som reglerar hur verket får användas, och beskriver rättigheterna som upphovsmannen har till sitt verk. Upphovsrätten kan delas upp i två delar, ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter. De ekonomiska innebär att man har ensamrätt att tjäna pengar på sitt verk. De här rättigheterna kan man överlåta eller sälja till någon annan. De ideella rättigheterna innebär att man har rätt att bli namngiven i samband med sitt verk, och att ingen får ändra i verket utan tillstånd. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas eller säljas. Upphovsrätten gäller från skapelseögonblicket och i de flesta sammanhang hela upphovsmakarens liv och 70 år efter upphovsmakarens död. 

Vad omfattas av upphovsrätten?

För att upphovsrätten ska gälla, måste det man skapat vara unikt, vilket kallas att det har verkshöjd. Några exempel på olika verk som omfattas av upphovsrätten:
- musik
- filmer
- pjäser
- fotografier
- dikter, romaner och andra texter
- teckningar 

Hur får man använda andra personers material?

Sammanfattningsvis innebär upphovsrättslagen följande:
- Man måste alltid namnge upphovsmakaren. Det gäller även om man har tillstånd att använda ett verk.
- Man får inte ändra ett verk utan tillstånd.
- Man får inte använda ett verk på ett sätt eller i ett sammanhang som upphovsmannen upplever som kränkande.
- Upphovsmannen har rätt till ersättning om någon använder hans eller hennes verk.
- Man får inte kopiera och sprida material utan tillstånd, t.ex. sälja, lägga upp på internet eller framföra offentligt, som vid en konsert.

Nyckelordet är alltså tillstånd! För att få det måste man kontakta upphovspersonen vilket kan vara både krångligt och ta lång tid.

Creative Commons-licenser

Creative Commons - ett enklare sätt att använda andras material lagligt. 
För att underlätta användningen av andras material, framför allt på Internet, skapade organisationen Creative Commons ett antal licenser. När någon vill dela med sig av något de skapat, kan de märka det med de här licenserna, så att alla vet vad som gäller när man använder sig av verket. Så länge man respekterar licenserna, får man alltså använda materialet utan att be om lov. Gemensamt för alla licenserna är att man måste ange upphovsmannen. Licenserna är kombinationer av fyra olika symboler som visas nedan.

Vill du licensiera något som du själv skapat? Då kan du klicka här för att få hjälp att välja licens. Den som är under 18 måste ha målsmans tillstånd för att licensiera sina egna verk. 
Creative Commons
Erkännande
- Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste anges
- Man får använda verket kommersiellt
- Verket får ändras
Creative Commons
Erkännande - Dela lika
- Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste anges
- Man får använda verket kommersiellt
- Verket får ändras, förutsatt att det nya verket ges samma licens som ursprungsverket.
Creative Commons
Erkännande - Inga bearbetningar
- Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste anges
- Man får använda verket kommersiellt
- Verket får inte ändras 
Creative Commons
Erkännande - Icke-kommersiell
- Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste anges
- Verket får inte användas kommersiellt
- Verket får ändras 
Creative Commons
Erkännande - Icke-kommersiell - Dela lika
- Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste anges
- Verket får inte användas kommersiellt
- Verket får ändras, förutsatt att det nya verket ges samma licens som ursprungsverket. 
Creative Commons
Erkännande - Icke-kommersiell - Inga bearbetningar
- Upphovsmannen, verkets namn och licensen måste anges
- Verket får inte användas kommersiellt
- Verket får inte ändras

Skapa en referens till
Creative Commons-material

Böcker Enskilda Gymnasiet
Böcker av Helena Johansson (CC BY-NC-ND)
1. Skriv verkets titel om det finns någon - i det här fallet "Böcker".
2. Skriv upphovsmannens namn eller alias- i det här fallet "Helena Johansson".
3. Ange vilken licensmodell som upphovsmannen har angett, antingen med en med en text som i exemplet ovan: CC BY-NC-ND eller med en symbol som denna:
Creative Commons
4. Ange webbadressen till verket om det finns, är man på en webbsida eller använder en Powerpoint kan man ännu hellre lägga in webbadressen och göra den klickbar - i det här fallet finns det ingen, så då utelämnar man den informationen.
Källa till texten: Broms, Susanna (2005). Biblioteken och juridiken. Studentlitteratur: Lund Bilderna och bildförklaringarna på sidan är hämtade ur Creative Commons, en guide för lärare, av Skolverket, CC BY-NC-SA 2.5 Sverige)