historik

Enskilda gymnasiets historia

Allt började med en stark tro
på höga ambitioner

Allt började med en stark tro på höga ambitioner

Enskilda Gymnasiet grundades 1913 av några läroverkslärare i Stockholm. Avsikten var att erbjuda plats åt elever som av olika skäl inte passade in i den offentliga skolan. Skolan tog tidigt pedagogiska initiativ, bland annat betonades motivationens betydelse och vikten av en undervisning som utgick från varje enskild elev som individ.

1973 flyttade skolan in i den nuvarande skolbyggnaden vid Tegnérlunden, i det hus som tidigare inhyste Wallinska skolan och ritades av Hagströmer & Ekman 1906. Tidigare låg skolan vid Biblioteksgatan 32.

Skolan hade under alla år drivits som ett av lärare ägt aktiebolag. Sedan våren 1976 drivs den som en ideell förening - Föreningen Enskilda Gymnasiet. Föreningen ägs av en föräldraförening vid skolan som utser styrelse och rektor. Genom att föräldrarna äger skolan har skolan kunnat utnyttja föräldrarnas kompetens och kapacitet att utveckla/förbättra skolans utbildningsverksamhet till dess nuvarande höga nivå. 1977 kunde ett samarbete med Carlssons Skola inledas då ett högstadium inrättades i lokalerna vid Tegnérlunden. Högstadiet slogs senare samman med gymnasiet och idag bedrivs gymnasie- och grundskoleutbildning under det gemensamma namnet Enskilda Gymnasiet. Från 1996 utvidgades skolverksamheten till att även omfatta årskurs sex.

Till tidigare elever räknar skolan bland andra kronprinsessan Victoria, prins Carl-Philip och prinsessan Madeleine.