Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. (Skolverket)

Exempel på gymnasiearbeten 

Om informationssökning och skrivande

Formulera frågeställning - Tips från Malmö Högskola om hur man kan utforma en bra frågeställning.

Hugos lathund - Guide till formalian för gymnasiearbetet, dvs. regler kring disposition, skrivande, referenser och källförteckning.

Språkhjälpen - Webbsida med många tips för den som behöver skriva vetenskapligt.


Hitta material och källor

Sök uppsatser i DIVA - Här hittar du vetenskapliga uppsatser och forskningspublikationer från de flesta svenska universitet och högskolor.

Guide till sökteknik - Umeå universitetsbibliotek har gjort en handledning i hur man söker i databaser med hjälp av olika kommandon.Källkritik och hantering av källor

Lathund i källkritik - Skolverket har sammanställt frågor man kan ställa för att källkritiskt värdera webbsidor och andra dokument.

Refero Antiplagieringsguiden - En samling övningar för att använda källor på ett korrekt sätt. Skapad av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Upphovsrätt - Bibliotekets sida om upphovsrätt, och om hur man kan använda Creative Commons.

Andra användbara länkar

Forskning.se - En webbsida som samlar och publicerar forskningsinformation. Samarbetar med Sveriges universitet och högskolor.

Libris uppsök - Kungliga bibliotekets sida för examensarbeten och uppsatser upp till magisternivå. Allt material finns tillgängligt att läsa på nätet.