ELEVFÖRENINGAR

Elevkåren

Elevkårens syfte är att på bästa sätt tillvara ta medlemmarnas engagemang, och med detta engagemang skapa en möjlighet för medlemmarna att göra sin tid på skolan så bra som möjligt.

Studieföreningen

Varje torsdag kl 15:00
i sal 2 är ni varmt
välkomna att komma
in för lite extra hjälp
med plugget på EG.

Amnesty

Enskilda Gymnasiets ungdomsgrupp i Amnesty International - världens största människorättsorganisation.

Skol-IF

Vi arrangerar bland annat gemensamma träningar, turneringar mellan klasserna och utbyten med andra skolor. Detta för att göra skolgången ännu lite roligare samt för att stärka banden mellan såväl klasser som årskurser. 

EG Environment

Vi är vägen till att göra EG till en miljövänlig skola, allt på era villkor!
Har du ett förslag? DM oss! Har du många? Dags att bli del av EG environment!

EG Marxist

Enskilda Gymnasiets Marxistiska Förening och Bokcirkel är en förening vars syfte är att läsa och samtala om marxistisk litteratur och diskutera politik utifrån ett marxistiskt perspektiv.