Databaser

En databas är en samling av information som är sökbar. Exempel på databaser som används i samhället är SPAR (personuppgifter) och brottsregistret. Man kan säga att de är en slags lexikon eller uppslagsverk som finns på en dator i stället för som en fysisk bok.

Databaser för utbildning kan handla om särskilda ämnen, som Landguiden i geografi, eller vara allmänna uppslagsverk som Nationalencyklopedin. 

När du använder skolans datorer blir du direktinloggad på de flesta av databaserna genom att klicka på länkarna nedan eller skriva in deras webbadresser i webbläsaren.


Tänk på att användaruppgifterna för inloggning hemifrån enbart är till för Enskilda Gymnasiets elever och personal.

Be gärna bibliotekarien om hjälp med att söka i databaserna!

Uppslagsverk alla ämnen

Nationalencyklopedin - Stort uppslagsverk på svenska

Encyclopaedia Britannica - Stort uppslagsverk på engelska

Tidningsartiklar och nyhetsarkiv

Artikelsök - välorganiserad artikeldatabas där många av artiklarna går att läsa genom att man klickar på länkar i databasen. När en artikel inte finns tillgänglig, kan man testa att kopiera artikelns titel och söka med den på nätet.

Databaser för särskilda ämnesområden

Landguiden - Geografi. Fakta om jordens alla länder och deras samhällsförhållanden, historia, konflikter, klimat, kultur, politik, och ekonomi.