Söka Böcker

Söka böcker

Hitta rätt information på rätt sätt

Här hittar du information om hjälpmedel för personer läsnedsättningar.

Hitta böcker på nätet

I bibliotekens kataloger på Internet kan du se vilka böcker som finns tillgängliga på olika bibliotek.
Glöm inte att du kan ladda ner nya e-böcker gratis från de flesta folkbibliotek så länge du har lånekort och en pinkod!
Libris 
Gemensam bibliotekskatalog för landets forskningsbibliotek. Prata med Helena så kan hon beställa böcker från andra bibliotek, t.ex till gymnasiearbetet eller andra större fördjupningsarbeten.
Legimus
Katalog över talböcker. Dessa finns tillgängliga att ladda ner för personer med olika läsnedsättningar. För att skapa ett konto behöver du ta kontakt med skolans specialpedagog Laila Henrikson, lahe@enskildagymnasiet.se

Fritt tillgängliga böcker på nätet, Sverige och internationellt

På Internet finns det massor av böcker som man kan ladda ner gratis.
För det mesta gäller det äldre litteratur som inte längre begränsas av upphovsrätt.
De nationella biblioteken i olika länder tillgängliggör också andra delar av sina kulturarv.
Litteraturbanken - Svenska klassiker i digitala versioner.

Projekt Runeberg - klassisk nordisk litteratur Project 
Gutenberg - framför allt engelskspråkig litteratur, men till viss del fransk-, tysk-, och portugisiskspråkig litteratur

Bibliothéque Nationale de France - Franskspråkig litteratur och franskt kulturarv
Biblioteca nacional de España - Spanskspråkig litteratur och spanskt kulturarv

Europeana - Böcker och kulturarv från olika europeiska länder.

Hitta böcker på biblioteket

För att det ska vara lätt att hitta böckerna i ett bibliotek, är alla böcker sorterade enligt särskilda koder.
De flesta kommun- och skolbibliotek använder ett system med koder som kallas SAB-systemet.
Om man känner till ungefär hur systemet fungerar, blir det lättare att hitta på biblioteket och i bibliotekskataloger.
Koderna i systemet kallas signum, och varje signum utgår från en bokstav i alfabetet A-Y. Systemet är hierarkiskt, så en enda bokstav står för en bred ämneskategori, och ju fler bokstäver man lägger till på signumet, desto mer specifikt blir ämnet.

Särskilt tydligt blir det när det gäller faktaböcker, i bilden nedan står t.ex. U för Naturvetenskap, Ug för Zoologi (läran om djuren), och Ugf för Däggdjur. Närliggande ämnen brukar ha liknande signum, t.ex. har Ryggradsdjur signumet Uge.
Bibliotek Enskilda Gymnasiet
Skönlitteratur, alltså romaner, har signum som börjar på H.

På signumet i bilden nedan bilden står H för skönlitteratur, c för att boken är skriven på svenska och u för ungdomslitteratur.

Klassifikationssystem för svenska bibliotek

Så här ser systemet ut i sin helhet.
A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt ock blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater och film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q Ekonomi och näringsväsen
R Idrott, lek och spel
S Militärväsen
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
X Musikalier
Y Musikinspelningar
Om man vill hitta vad ett ämne har för kod, kan man söka på www.kb.se