Söka Böcker

Söka böcker

Hitta rätt information på rätt sätt

Här hittar du information om hjälpmedel för personer läsnedsättningar.

Hitta böcker på nätet

I bibliotekens kataloger på Internet kan du se vilka böcker som finns tillgängliga på olika bibliotek.
Glöm inte att du kan ladda ner nya e-böcker gratis från de flesta folkbibliotek så länge du har lånekort och en pinkod!
Libris 
Gemensam bibliotekskatalog för landets forskningsbibliotek. Prata med Helena så kan hon beställa böcker från andra bibliotek, t.ex till gymnasiearbetet eller andra större fördjupningsarbeten.
Legimus
Katalog över talböcker. Dessa finns tillgängliga att ladda ner för personer med olika läsnedsättningar. För att skapa ett konto behöver du ta kontakt med skolans specialpedagog Laila Henrikson, lahe@enskildagymnasiet.se

Fritt tillgängliga böcker på nätet, Sverige och internationellt

På Internet finns det massor av böcker som man kan ladda ner gratis.
För det mesta gäller det äldre litteratur som inte längre begränsas av upphovsrätt.
De nationella biblioteken i olika länder tillgängliggör också andra delar av sina kulturarv.
Litteraturbanken - Svenska klassiker i digitala versioner.

Projekt Runeberg - klassisk nordisk litteratur Project 
Gutenberg - framför allt engelskspråkig litteratur, men till viss del fransk-, tysk-, och portugisiskspråkig litteratur

Bibliothéque Nationale de France - Franskspråkig litteratur och franskt kulturarv
Biblioteca nacional de España - Spanskspråkig litteratur och spanskt kulturarv

Europeana - Böcker och kulturarv från olika europeiska länder.

Hitta böcker på Enskilda Gymnasiets bibliotek

Enskilda Gymnasiets bibliotek är i färd med att byta bibliotekssystem så inom kort kommer det att bli möjligt att söka i bibliotekets katalog direkt på hemsidan!
För att det ska vara lätt att hitta böckerna i ett bibliotek, är alla böcker sorterade enligt ett klassifikationssystem, som innebär att varje bok får en bokstavskod utifrån det ämne den handlar om. Den här bokstavskoden brukar sitta på bokryggen. Det klassifikationssystem som vi använder i vårt bibliotek kallas SAB-systemet, och är det som de flesta kommun- och skolbibliotek använder i Sverige. 
Här nedan kan du se en övergripande lista över koderna:

Klassifikationssystem för svenska bibliotek

Så här ser systemet ut i sin helhet.
A Bok- och biblioteksväsen
B Allmänt ock blandat
C Religion
D Filosofi och psykologi
E Uppfostran och undervisning
F Språkvetenskap
G Litteraturvetenskap
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater och film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi med genealogi
M Etnografi, socialantropologi och etnologi
N Geografi
O Samhälls- och rättsvetenskap
P Teknik, industri och kommunikationer
Q Ekonomi och näringsväsen
R Idrott, lek och spel
S Militärväsen
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
X Musikalier
Y Musikinspelningar
Om man vill hitta vad ett ämne har för kod, kan man söka på www.kb.se