särskilda behov

Särskilda behov

Bibliotekets hjälp
för dig med behov av extra stöd

Här hittar du information om skolans och bibliotekets hjälpmedel för elever med behov av extra stöd

Hjälpmedel för läsning

Om du har en läsnedsättning eller andra särskilda behov, kan du få hjälp i biblioteket med att ladda ner talböcker till dator, mobiltelefon eller surfplatta. För information om skolans stöd till elever med särskilda behov, ta kontakt med specialpedagog Laila Henrikson: lahe@enskildagymnasiet.se

Inläsningstjänst och Legimus

På Enskilda Gymnasiet har alla skolans elever tillgång till Inläsningstjänsts utbud av inlästa läromedel, som man alltså kan lyssna till i stället för att läsa på traditionellt vis. Eleverna får lösenord i samband med skolstart. För de elever som har behov finns det dessutom  ett stort antal talböcker tillgängliga via Inläsningstjänst. Att en bok är inspelad i talboksformat innebär att man har flera möjligheter att anpassa texten efter önskemål. 

Legimus är en plattform för medier som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). På Legimus finns ett mycket stort utbud av inläst skönitteratur (romaner). Den största delen av böckerna är på svenska, men det finns även medier på de stora skolspråken, och i mindre utsträckning på andra språk. Tjänsten riktar sig till personer med någon form av läsnedsättning eller andra särskilda behov, fastställda av skolans specialpedagog.

Här kan du få mer detaljerad information om Inläsningstjänst och Legimus.