Gymnasiearbetet

Användbara länkar för gymnasiearbetet

Om informationssökning och skrivande

Formulera frågeställning - Tips från Malmö Högskola om hur man kan utforma en bra frågeställning.

Hugos lathund - Guide till formalian för gymnasiearbetet, dvs. regler kring disposition, skrivande, referenser och källförteckning.

Språkhjälpen - Webbsida med många tips för den som behöver skriva vetenskapligt.

Vetenskaplig rapport - gymnasiearbetet - Dokument från Skolverket som beskriver strukturen för en vetenskaplig rapport. 

Hitta material och källor

Sök böcker - Länkar till olika bibliotekskataloger, bl.a. Stockholms stadsbibliotek och Libris.

Sök uppsatser i DIVA - Här hittar du vetenskapliga uppsatser och forskningspublikationer från de flesta svenska universitet och högskolor.

Guide till sökteknik - Umeå universitetsbibliotek har gjort en handledning i hur man söker i databaser med hjälp av olika kommandon.

Ett tips är att läsa igenom Bibliotekets sidor om databaser och tidskrifter som du hittar i menyn.

Källkritik och hantering av källor

Lathund i källkritik - Skolverket har sammanställt frågor man kan ställa för att källkritiskt värdera webbsidor och andra dokument.

Refero Antiplagieringsguiden - En samling övningar för att använda källor på ett korrekt sätt. Skapad av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Upphovsrätt - Bibliotekets sida om upphovsrätt, och om hur man kan använda Creative Commons.

Andra användbara länkar

Forskning.se - En webbsida som samlar och publicerar forskningsinformation. Samarbetar med Sveriges universitet och högskolor.

Libris uppsök - Kungliga bibliotekets sida för examensarbeten och uppsatser upp till magisternivå. Allt material finns tillgängligt att läsa på nätet.