Enskilda gymnasiet

Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra.

Enskilda Gymnasiet är en skola i centrala Stockholm med hög bildningsnivå som ger stimulans till goda prestationer i en miljö med god gemenskap.
Enskilda gymnasiet

Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra.

Enskilda Gymnasiet är en skola i centrala Stockholm med hög bildningsnivå som ger stimulans till goda prestationer i en miljö med god gemenskap.

Kärlek som grund  |  Ordning som stöd  |  Framsteg som mål

Kärlek som grund
Ordning som stöd
Framsteg som mål

Via SchoolSoft hittar elever, föräldrar och lärare information om kurser, närvaro och skolrelaterade aktiviteter samt kan sköta sjukanmälningar.

Grundskola

Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst.

Gymnasium NA

På Enskilda Gymnasiets naturvetenskaps-program får eleven lära sig hur teknik och miljö fungerar och hur människan och djuren är uppbyggda. 

Gymnasium SA

På Enskilda Gymnasiets samhällsvetenskaps-program får eleven lära sig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central.

Aktuellt

Våra grundprinciper

Vi bemöter varandra
med vänlighet, generositet
och respekt. 

Det som är utmärkande för Enskilda Gymnasiet är att vi fokuserar på några få principer och i kombination med elever som gör sitt bästa, lärare som har en stark tro på att eleven kan och föräldrar som är engagerade och hjälpsamma, uppnår vi våra mål.
Enskilda Gymnasiet Stockholm
ENSKILDA GYMNASIET
Det övergripande målet
Det övergripande målet för Enskilda Gymnasiet är att positionera sig som bästa skola avseende slutbetyg. Enskilda Gymnasiet strävar i sitt arbete efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet i Sverige eller utomlands. 
Enskilda Gymnasiet Stockholm
ENSKILDA GYMNASIET
Arbetsmiljö som underlättar
Enskilda Gymnasiet är en skola med god ordning och tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål. Varje elev på skolan skriver på ett kontrakt, som innebär att eleven åtar sig att följa skolans regler. Med ordning som stöd ska alla kunna lyssna på läraren utan att distraheras av mobiltelefoner, eller av att någon kommer för sent, eller småpratar. 
Enskilda Gymnasiet Stockholm
ENSKILDA GYMNASIET
En hög bildningsnivå
Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Det är skälet till att de högre kurserna i matematik och engelska på gymnasiet är obligatoriska. Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till det gymnasium man önskar och till de bästa universiteten i världen.