Kärlek som grund | Ordning som stöd | Framsteg som mål

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Med behöriga gymnasielärare, både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i världen.

Vi lägger stor vikt vid kulturen
och tar tillvara på vårt läge mitt
i Sveriges huvudstad.

KÄRLEK SOM GRUND
ORDNING SOM STÖD
FRAMSTEG SOM MÅL

Vi bemöter varandra
med vänlighet, generositet
och respekt. Vi gör vårt bästa
och bryr oss om varandra. 

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Med behöriga gymnasielärare, både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i världen.

Kärlek som grund | Ordning som stöd | Framsteg som mål

Kärlek som grund | Ordning som stöd | Framsteg som mål

Vi bemöter varandra
med vänlighet, generositet
och respekt. Vi gör vårt bästa
och bryr oss om varandra. 

Vill du veta mer om vår gymnasieskola?

Välkommen på öppet hus

Torsdag 28 november kl. 18.00
Torsdag 16 januari kl. 18.00

Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå. Med behöriga gymnasielärare, både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i världen.